Aldersbestemmelse af Aborrer.


Skæl fra fisk er et spændende studie. Lige som træer har fiskeskællet vækstringe, som afspejler årets gang. En aborre vokser forskelligt afhængigt af årstid og fødetilgang. Vækstringene afspejler gode vækstbetingelser om sommeren og dårlige om vinteren. Man kan også se gydeperioder og længere perioder med kulde eller storm og dermed mindre vækst.

Skællene dannes, når fisken er er 2-3 cm lang. Antallet af skæl er konstant gennem hele fiskens liv. Hvis den mister skæl vil de gendannes. Skællet vokser fra ydersiden og der dannes ringe, hvis bredde bestemmes af behovet for tilvækst. I vintermånederne, hvor fisken ikke får så meget føde vil væksten derfor være mindre og ringene vil ligge tættere. I sommer og efterårs perioden vil fisken vokse mere og på skællet ses dette ved et lysere område, da afstanden mellem vækstringene er større.

Konklusion:

Vinteren kan ses på skællet ved at vækstringene ligger tæt og dermed danner et mørkere bælte.

Sommeren kan kendes ved et lysere område med længere afstand mellem ringene.

* Et lyst område efterfulgt af et mørkt område vil kendetegne et år.Lad os se hvordan det ser ud i praksis.

1. Du skal tage 3-5 skæl fra den Aborre du vil undersøge.
2. Skællet rengøres ved at gnide blidt mellem fingrene i en smule vand og tørres evt. under pres.
3. De placeres i en diasramme mellem de 2 glasplader..
4. Diassen vises på en væg med et lysbilledaparat.
5. Du kan evt. tage et digital billede som dokumentation.Skælprøven tages fra Aborrens side umiddelbart bagved brystfinnen. Der tages 3 – 5 skæl for at finde et med tydelige vækstringe.Her ses de mørke områder tydeligt.


Skællets centrum er fiskens ”fødselsdag” eller rettere udtryk for den første sommer. På billedet ses tydeligt de mørke vintre. De er markeret med en prik.Nu kan vi se at fisken levede i 3 sæsoner. Den blev til i maj og blev fanget august 2002. Altså kan vi konstatere at fisken levede i 3 år og 3 måneder. Den kommer altså fra årgang 1999.

Længde og vægt.

Det vil sikket overraske mange, at en Aborre almindeligvis er ca. 5 år om nå mindstemålet på de 20 cm. En Aborre på 40 cm kan være over 20 år gammel !. Aborren vokser altså meget langsomt. Hvis fødekonkurencen er extrem kan der ligefrem opstå nulvækst i et såkaldt tusindbrødresamfund. Væksten stopper, men fiskene bliver alligevel kønsmodne og gyder normalt. Væksten er derfor direkte afhængig af fødegrundlaget og det er derfor meget sandsynligt at der mange steder er basis for en større tilvækst end den gennemsnitlige. Den gennemsnitlige tilvækst kan ses i dette skema, som er fremkommet af data fra en svensk undersøgelse.

År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Længde 0,6 cm 8 cm 12 cm 16 cm 19 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Der er meget stor forskel på tilvæksten af hunner og hanner. Hunner bliver meget større og det ville give et bedre indtryk for den reelle tilvækst, hvis skemaet kunne føres for begge køn.

I de berømte Aborrevande som Gudenåen, Tryggevælde og St.Vejle å er det min formodning at tilvæksten meget større end den gennemsnitlige. Den største tilvækst finder vi formodentlig hos Aborrer, som i sommer og efterårs perioder opholder sig i brakvand. Gode eksempler er Københavns havn og Nakskov inderfjord.

Væksten hos fisk kan bestemmes ud fra benstrukturer, otolith ( øresten ), finner og skæl. Aldersbestemmelse udfra øresten er det mest præcise, men det er en vanskelig opgave. Det er til gengæld forholdsvist let at bestemme alder ud fra skælprøver.


Undtagelse:

Extreme hændelser, som kuldeperioder, sygdom, forurening, skader fra skarv eller gedde kan sætte væksten i stå og der vil blive dannet falske mørke områder. Aldersbestemmelse af meget gamle fisk kan også være vanskelig. Ikke for de første år, men i yderkanten af skællet, da væksten aftager ved høj alder for helt at gå i stå.