Lufttryk og bidelyst.


Der er ikke tvivl om at lufttrykket påvirker både folk og fæ. Nogle mennesker bliver i godt humør af stigende lufttryk og faldende lufttryk bevirker modløshed. Fisk er også påvirket af lufttrykket. I det følgende beskrives de mulige teorier for lufttrykkets påvirkning på Aborrens bidelyst.


Aborren er en fisk der har udprægede bideperioder. Disse reguleres af forskellige forhold. En væsentlig faktor er lufttrykket.

Ændringer i luftrykket har betydning for Aborrens velbefindende og dermed dens appetit.

Dette skyldes at Aborren har en speciel svømmeblære, som den ikke er i stand til at variere i størrelse i en fart. Hvis lufttrykket ændrer sig er aborren nødt til at regulere gastrykket i svømmeblæren eller skifte dybde for at være i ligevægt med vandet. Aborrens svømmeblære reguleres af en kirtel med forbindelse til blodet og den kan ikke hurtigt udligne et overtryk til svælget, som gedden. Hvis lufttrykket stiger må aborren gå op i vandet og ved faldende lufttryk må den gå ned i vandet for at være i ligevægt. Man kan beregne hvor meget den må flytte sig for være tilpasset.

Vandets tryk ved overfladen er 1 atmosfære = 1013 millibar. For hver 10 meter ned i vandet stiger trykket yderligere 1 atmosfære. Hvis lufttrykket falder fra 1030 millibar til 1000 millibar, så skal Aborren flytte sig (30/1013) * 10 meter = 30 cm ned i vandet for at føle sig tilpas og være i ligevægt.

Da Aborren for det meste befinder sig ved bunden må den sandsynligvis flytte sig langt for at finde dybere vand for at udligne trykket. Hvis den ikke flytter sig eller den allerede står på det dybeste sted og ikke kan flytte sig dybere, vil den derfor være ”utilpasset” indtil trykket i svømmeblæren er udlignet. Dette stofskifte påvirkes vandets temperatur og det går derfor langsommere i det kolde vand om vinteren. Af denne grund har lufttrykket størst betydning om vinteren og i foråret, hvor Aborren også befinder sig bundnært det meste af tiden.

Hvis lufttrykket stiger har det ikke helt den samme uheldige påvirkning , da den blot behøver at flytte sig lidt op i vandet for at være tryk tilpasset.

Regel:
Stigende lufttryk = op i vandet, øget mobilitet og aktivitet, evt. bevægelse mod lavere vand.
Faldende lufttryk = ned i vandet, bundnære og mindre aktivitet, evt. bevægelse mod dybere vand.

I forbindelse med jagt kan Aborren dog godt klare at skifte dybde i en kortere periode, men den må vende tilbage til en passende dybde for ikke at få ”tryksyge”. Under isfiskeri ,hvor Aborren hentes fra søens dybeste steder, kan man opleve at svømmeblæren udvides så meget, at den kommer ud i svælget på fisken.


Lufttrykkets påvirkning af Aborren kan populært udtrykkes med følgende "fiskebarometer"


Hvis luftrykket er stabilt:
Under 1009 millibar betyder ustabilt fiskeri, som dog bedres, hvis lufttrykket har været stabilt i nogle dage.
Mellem 1009 og 1023 kan man forvente godt fiskeri.
Over 1023 betyder generelt godt fiskeri.

Hvis luftrykket er faldende:
Under 1009 millibar betyder generelt dårligt fiskeri.
En af de kedelige dage, hvor du er nødt til at ramme Aborren i munden, når den gaber!”
Over 1023 og faldende lufttryk betyder at bidelysten aftager.

Hvis luftrykket er Stigende:
Under 1009 millibar betyder ustadigt fiskeri, men man kan forvente at bidelysten tiltager.
Over 1009 betyder man kan forvente super Aborre fiskeri.

Konklusion:

Det bedste fiskeri kan forventes, når barometeret viser mellem 1009 og 1023 millibar og luftrykket er stabilt eller stigende.

Undtagelse:

Noget af det bedste fiskeri forekommer dog, når der er en storm på vej. Aborren bider vildt i perioden inden barometeret rigtigt begynder at vise et fald. Det er som om fiskene fornemmer den kommende uro. Så kig på vejrudsigten og se om der en storm på vej. Så er det ud og hale fisk op inden træerne falder om ørene på dig.

Sidste bemærkning:

Hvis lufttrykket var den eneste faktor, der påvirkede Aborrens bidelyst, var det jo let at fylde tasken med kilos Aborrer. Når det ikke går så let, kan vi jo konstatere, at der er flere faktorer. Lyset, byttedyret og tidspunktet på dagen vil jeg komme ind på i et senere afsnit. Men et er sikkert, hvis barometeret viser godt fiskeri og du har tålmodigheden, vil der med sikkerhed komme en bideperiode i løbet af dagen med chancen for en mega Aborre....